Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Home

  

De Stichting Grebbelinie in het vizier is één van de winnaars van de vierde editie Advies op Maat. Dit initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Utrecht is bedoeld voor culturele vrijwilligersorganisaties. Gecertificeerde adviseurs gaan vijf dagdelen met de winnaars aan het werk. Grebbelinie in het vizier wil zich vooral laten adviseren op het gebied van PR en marketing. Naar het artikel op provincie-utrecht.nl  

De Stichting Grebbelinie heeft een folder gemaakt over de Pantherstellung. Het is de 10e folder in een serie van 15 uitgaves over de verschillende fortificaties in de Grebbelinie. De folders zijn gratis verkrijgbaar en worden in de loop van de tijd vertaald in het Engels en Duits. Op een nieuwe pagina kunt u de status van de uitgaves volgen en ontdekken hoe u de serie compleet kunt krijgen. De folder van de Pantherstellung ligt sinds 25 juni in de museumbunker bij Leusden.

Op het Fort aan de Buursteeg, op de grens van Renswoude, Veenendaal en Ede komt het bezoekerscentrum Grebbelinie. Van daaruit kan de linie naar het noorden en het zuiden verkend worden. In het bezoekerscentrum komt een museale ruimte, een horecagedeelte, een wijnlokaal en het kantoor van de gebiedscoöperatie O-gen. U kunt de ontwikkeling van het centrum van de bouwplannen tot en met de realisatie volgen op een nieuwe pagina.

De Grebbelinie slingerde ooit langs en door Amersfoort. Via een audiotour is het mogelijk om deze linie weer te volgen aan de hand van ordonnance Reinier Willemse, een militair van het 7e Regiment Infanterie. Hij vertelt zijn verhaal alsof het gisteren was! U kunt de app hier gratis downloaden. De wandeling (of fietstocht) heeft een lengte van 7 km. U kunt hier de app van de Asschatterkeerkade downloaden

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Follow @grebbelinie

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.