Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Home

 

Op tweede Paasdag, 6 april, organiseert Waterlijn, Elisabeth Groen en Nieuwe Erven een lentefeest in Amersfoort. De Stichting Grebbelinie draagt bij met een Grebbelinie-excursie door en bij Park Randenbroek. Er is tevens muziek, een kampvuur, natuurwandelingen en een driegangenmenu. Met Waterlijn kan een boottocht over de beek worden gemaakt. Meer informatie: www.nieuweerven.nl/event/lentefeest

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de Grebbeliniedijk geopend. Ingmar Heytze presenteerde zijn gedicht over de dijk en circa honderd aanwezigen stapten op de fiets om langs de kazematten en grenspalen het werk van het waterschap te bewonderen. De dijk is voorzien van het gelaagde Grebbelinieprofiel. De Eem, watervogels en het landschap van Hoogland maken de aantrekkelijke route compleet. Zie artikel...

In 2012 werd een markante kazemat met zeven schietgaten in Veenendaal gerestaureerd. Afgelopen jaar kwamen door de werking van vocht en beton nog enkele onvolkomenheden aan het licht, die opnieuw behandeling behoeven. Na bemiddeling van de Stichting Grebbelinie heeft restaurateurbedrijf Van Milt besloten de herstel-werkzaamheden binnenkort uit te voeren. Wel is het wachten op een aantal achtereenvolgende droge dagen. 

Het eerste beeldverhaal over de Slag om de Grebbeberg is verschenen. Hennie Vaessen presenteerde het boek dat in twee versies is uitgekomen. De bovenbouwleerlingen van basisscholen in de gemeente Rhenen ontvangen de jeugdeditie die qua taal iets is aangepast. De reguliere editie heeft een andere cover en heet Strijd om de Grebbeberg. Prijs is € 16,-  Zie ook artikel...  Meer informatie in de webshop...

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.