• Oprichting Stichting Menno van Coehoorn
    maandag 18 april 1932
    Lees verder >>
  • CITB dringt aan op tijdig stellen inundaties
    dinsdag 18 april 1939
    Lees verder >>

Home

 

Deze maand komt het 10e nummer uit van Grebbelinie in Beeld! Met o.a. aandacht voor de Roode Haan bij Veenendaal, het sneuvelen van een huzaar bij Leersum, de reconstructie van het Fort aan de Buursteeg en de klucht rond de enige Nederlandse tank in 1940. Het blad wordt niet langer los verkocht, maar is voorbehouden aan alle donateurs van de Stichting Grebbelinie, die het blad thuis ontvangen. Meer informatie...

Ook in 2014 is er weer een Grebbeliniemaand. Er zijn Grebbeliniedagen op 10, 17 en 24 mei. Op 10 mei organiseert de Stichting Grebbelinie in het Vizier een dag waarop vooral 1944-'45 centraal staan met Keep them Rolling. Op 17 mei is iedereen welkom in het prachtig gereconstrueerde Fort aan de Buursteeg met kanonnen, soldaten in uniform en rondleidingen van de Stichting Grebbelinie. De Grebbeliniewandeltocht is op zaterdag 24 mei. Naar het programma... 

Is Ede niet meer dan het schootsveld van de Grebbelinie? Of is het grondgebied van Ede ook actief verdedigd op 10 mei 1940? En heeft dat iets met de Grebbelinie te maken? De antwoorden kunt u vinden in het Militair Informatiepunt Ede. Er is een tentoonstelling gemaakt, die voor groepen op afspraak is te bezichtigen. De tentoonstelling in de Mauritskazerne is ook zonder afspraak te bezichtigen op 12 april en natuurlijk op 10 mei. De toegang is gratis. Zie het artikel...

Wandelgids Grebbeliniepad

De herziene en uitgebreide druk van de Wandelgids Grebbeliniepad is verschenen! Met een extra wandeling door de Betuwe, een rondwandeling over het Ereveld op de Grebbeberg, nieuwe foto's en geactualiseerde kaarten heeft de gids veel te bieden. Nu 120 pagina's van Ochten via Rhenen naar Spakenburg. U vindt de wandelgids evenals de fietsgids in de webshop

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.