• Duits leger fusilleert vier mannen bij Asschat
    vrijdag 27 april 1945
    Lees verder >>

Home

  

KAZEMAT B5 SUCCESVOL VERPLAATST NAAR RINGWEG

Midden in een woonwijk in de gemeente Amersfoort is een Nederlandse kazemat ontdekt. De gemeente heeft onderzoek laten doen of deze unieke vondst bewaard kon blijven, ondanks dat er op de plaats van de kazemat gebouwd gaat worden. De Stichting Grebbelinie heeft informatie geleverd en ervaringen gedeeld over de mogelijkheden die bestaan om kazematten met een gewicht van circa 110 ton te verplaatsen. Nadat bleek dat de kazemat op een vrachtwagen geladen kon worden en onder de viaducten doorkon is besloten de operatie te laten doorgaan. Zie het artikel op deze website...

De gevonden kazemat is van het type stekelvarken met drie schietgaten en een klimkoker. Daarvan zijn er in de Grebbelinie negen gebouwd op een totaal van 271 kazematten in de Grebbelinie. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de één na de ander onder de grond of door de slopershamer, tot er nog maar één resteerde. Meer informatie vindt u in een artikel van het Algemeen Dagblad...

Dankzij goede samenwerking en veel inzet van de gemeente Amersfoort is het verhaal van de Grebbelinie in de keistad beter zichtbaar geworden. Nieuwsgierige Amersfoorters kunnen over enkele maanden terecht in het bezoekerscentrum Grebbelinie in het Fort aan de Buursteeg.

Vindt u het belangrijk dat de Grebbelinie wordt beschermd en kazematten behouden blijven? Wilt u meer weten over de Grebbelinie en het blad Grebbelinie in Beeld ontvangen? U kunt hier donateur worden vanaf € 15,- per jaar U krijgt het blad dan voortaan thuisgestuurd. En u ontvangt de laatste drie nummers gratis thuis, met o.a. veel aandacht voor de linie in Amersfoort. 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Follow @grebbelinie

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.