Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Home

 

 

Op de Grebbeberg is langs de N225 een bijzonder project in uitvoering. Op basis van archeologische vondsten en gevechtsverslagen wordt door kunstwerken naar de Slag om de Grebbeberg verwezen. De kabelversperring bij het hoornwerk, de frontlijn en de stoplijn worden zichtbaar in en langs het straatwerk van het nieuwe wandelpad. Via twitter is de voortgang te volgen: https://twitter.com/fragmentenN225   

Op vrijdagmiddag 17 oktober was alweer de zesde platformbijeenkomst in de Grebbelinie. In een uitermate afwisselend programma wist de Gebiedscoöperatie O-gen weer een flink aantal initiatiefnemers bij elkaar te brengen. Waterschap Vallei en Veluwe opende met Nederland Paraat de vernieuwde Grebbesluis, het Utrechts Landschap gaf uitleg over het beoogde herstel van het Hoornwerk en Stichting de Greb verzorgde een rondleiding. Zie artikel...

Met advies en assistentie van de Stichting Grebbelinie is in samenwerking met de Menno van Coehoornstichting en Erfgoed Arnhem gewerkt aan het boven water brengen van kochbunkers. Deze eenmansbunkers die deel uitmaken van de Pantherstellung worden permanente monumenten. Deze Duitse stelling was de verlenging van de Westwall via Arnhem en de Grebbelinie richting IJsselmeer. Artikel Gelderlander... Blog M. Reinders...

Negen maanden lang, vanaf augustus, besteedt de Utrechtse stad Rhenen aandacht aan 75 jaar slag om de Grebbeberg. De verloren strijd van het Nederlandse leger tegen de Duitsers op en rond de Grebbe­berg in de meidagen van 1940 wordt uitgebreid herdacht met exposities, lezingen, een stripboek, muziek en een uitwisseling van schoolkinderen. Zie ook de website www.75jaarslagomdegrebbeberg.nl

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.