• Italiaanse oorlogslachtoffers herdacht door scholen Veenendaal en Italië
  Lees verder >>
 • Waardevolle contactdag in de Grebbelinie
  Lees verder >>
 • Opening vernieuwde Grebbesluis bevestigt nieuw perspectief Grebbelinie
  Lees verder >>
 • Coupures tussen Leusden en Woudenberg maken linie zichtbaar
  Lees verder >>
 • Meanderende Lunterse Beek ontmoet de Groeperkade
  Lees verder >>
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Home

 

Op vrijdag 12 december wordt de Museumbunker aan de Langesteeg feestelijk geopend. Ook is aandacht voor de zes recent aangelegde coupures in de Grebbelinie in Leusden en Woudenberg. De opening vindt plaats tussen 13.30 en 16.30 uur met tal van leuke attracties. De openingshandeling begint om 13.30 uur. Het bunkerproject is een initiatief van de Historische kring Leusden en de gemeente Leusden. De Stichting Grebbelinie heeft bijgedragen met advies.

De provincie Utrecht wil dat het bezoekerscentrum op het Fort aan de Buursteeg een voorbeeld wordt van circulair bouwen. Bij deze duurzame aanpak kan al het materiaal hergebruikt worden. Grondstoffen worden slim gebruikt, evenals producten en goederen. Het betekent bovendien dat het gebouw op verschillende manieren gebruikt kan worden. Binnenkort verschijnt op deze site informatie over de voortgang van de bouwplannen.

Het elfde nummer van Grebbelinie in Beeld is uit. Het blad wordt niet los verkocht, maar is voorbehouden aan donateurs, die het inmiddels thuis hebben ontvangen. Thema's zijn deze keer de Bunschoterkom, een kaart van de commandant Veldleger, de Heer van Rozendaal en rozen in de landsverdediging. Dankzij donateurs kan de Stichting Grebbelinie bijdragen aan de bescherming van de linie. Donateur worden...

 

Op de Grebbeberg is langs de N225 een bijzonder project in uitvoering. Op basis van archeologische vondsten en gevechtsverslagen wordt door kunstwerken naar de Slag om de Grebbeberg verwezen. De kabelversperring bij het hoornwerk, de frontlijn en de stoplijn worden zichtbaar in en langs het straatwerk van het nieuwe wandelpad. Via twitter is de voortgang te volgen: https://twitter.com/fragmentenN225   

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.