• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Wilson bevestigt noodzaak reservoir

Datum gebeurtenis: woensdag 14 juni 1939
Majoor Wilson wijst in zijn brief van 14 juni 1939 nogmaals op het belang van een reservoir aan weerszijden van het Valleikanaal in de eerste kom. Bij oorlogsdreiging kan het reservoir gevuld worden met een gemaal, zodat inundaties altijd gesteld kunnen worden. Tevens stelt hij voor om het kanaal 4 kilometer om te leggen, een ringkade op te werpen en een damsluisje te bouwen. De besluitvorming duurde zo lang, dat een en ander niet gereed was in mei 1940.
Terug naar de historische gebeurtenissen