• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Sterkte/zwakteanalyse Grebbelinie door Kraaijenhoff

Datum gebeurtenis: dinsdag 4 november 1817
Op 4 november 1817 verschijnt het rapport van Luitenant Generaal Kraaijenhoff, Inspecteur Generaal der Fortificatiën. Onderwerp is een sterkte/zwakte analyse van de Grebbelinie, een verklaring waarom de Grebbelinie had afgedaan als onderdeel van het Oostelijk Frontier. Uit zijn betoog blijkt dat de Grebbelinie een hoge reputatie had, tot de linie in de Frans-Pruisische oorlog niet geïnundeerd kon worden. Dit bracht Kraijenhoff in 1806 zelf ook in verlegenheid omdat hij zojuist tot Commissaris Generaal was benoemd en advies moest uitbrengen aan Prins Lodewijk Napoleon die met een legermacht de Bataafse Republiek wilde beveiligen.
Terug naar de historische gebeurtenissen