Er zijn geen evenementen gevonden
  • Dank aan soldaten bij dijkdoorbraak
    woensdag 19 januari 1916
    Lees verder >>

Gemeente Amersfoort wil delen linie kopen

Datum gebeurtenis: woensdag 17 mei 1961
In het Dagblad voor Amersfoort van 17 mei 1961 wordt bekend gemaakt dat de gemeente Amersfoort delen van de Grebbelinie wil aankopen. Na het bekend worden van het opheffen van het vestingwerk heeft het gemeentebestuur stappen ondernomen om de grond met de dijk in eigendom te nemen. Doel van de aankoop is het stimuleren van woningbouw en het realiseren van een rondweg. Het ging aanvankelijk om het tracé van de Lageweg tot de geprojecteerde snelweg. Grote delen van de Grebbelinie verdwenen definitief.
Terug naar de historische gebeurtenissen