• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Flankerende kazemat ontworpen door CITB

Datum gebeurtenis: vrijdag 2 juni 1939
De flankerende Betonkazemat werd door het CITB (een bureau van de Genie) ontworpen op 2 juni 1939. De kazemat had slechts 1 schietgat en was bedoeld voor lichte of (meestal) zware mitrailleur. De kazematten moesten dusdanig geplaatst worden dat ze flankerend vuur konden afgeven. Voor bescherming tegen schietgattreffers was de kazemat uitgerust met een uitstekende ‘neus’, waar ze hun bijnaam ‘neuskazemat’ aan ontlenen. In de Grebbelinie werden 18 exemplaren gebouwd, waarvan er nog 13 resteren. Het merendeel werd in het centrale deel van de linie geplaatst
Terug naar de historische gebeurtenissen