Er zijn geen evenementen gevonden
  • Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
    maandag 19 oktober 1942
    Lees verder >>

Grebbelinie minder onzichtbaar dan gedacht in Amersfoort

Door Bert Rietberg, SVGV, vrijdag 26 april 2013 21:38
Categorie: Platform Grebbelinie

Zaterdag 26 april beleefde een flink gezelschap een boeiende en veelzijdige middag bij de tweede platformbijeenkomst Grebbelinie, deze keer in Amersfoort. Een stad die de linie verrassend veel te bieden heeft. Getuige de initiatieven van platformdeelnemers kan het de 'coupure van betekenis' worden die men in de keistad als doel heeft gesteld.

Platform Amersfoort

De fietsboot Eemlijn, één van de Grebbelinie-attracties die Amersfoort al te bieden heeft. (foto: Bert Rietberg)

Heel vanzelfsprekend lijkt het niet; de Grebbelinie beleven in Amersfoort. In de jaren '50 en '60 van de twintigste eeuw werd een belangrijk deel van de linie afgegraven om ruimte te maken voor woningbouw en wegen. De naam 'coupure' voor Amersfoort vertelt dan ook het verhaal van het ontstaan van een leemte. Maar een geschiedenis van een stad laat zich niet zo eenvoudig wegpoetsen. De Tweede Wereldoorlog, de evacuatie van bijna 45.000 Amersfoorters per trein tijdens de meidagen van 1940, de militairen in de stellingen in de verdedigde stad: ze vragen om ideeën die deze verhalen weer zichtbaar maken.

Platform AmersfoortOok de tweede platformbijeenkomst bleek weer een passende plek om ideeën stappen dichterbij uitvoering te brengen. Diverse partijen maakten gebruik van de gelegenheid om plannen te delen middels een pitch; een korte presentatie van (Grebbelinie) plannen in minder dan drie minuten, waarbij het publiek werd uitgenodigd om een bijdrage te leveren in kennis, creativiteit of middelen. De pitch-partijen stonden hierbij op een fraaie legerkist die door de Stichting Grebbelinie in't Vizier was aangeleverd.

Zo liet museum Flehite in de persoon van Lydia Edelkoort weten dat het Grebbelinie-informatiepunt een mooie impuls heeft gehad met een digitale informatietafel, maar nog beter uit de verf zou kunnen komen als het meer zou opvallen voor bezoekers die het souterain bezoeken. Het museum wil het gebruik van een fraai stripverhaal delen met partijen die met creatieve ideeën komen. Dit stripverhaal vertelt in enkele plaatjes over de Geschiedenis van de Grebbelinie en maakt deel uit van het informatiepunt in Flehite. Voor de tweede maal vertelde Stefan Rops over de succesvolle voortgang van de film 'Mei 1940', die mede mogelijk is gemaakt door individuele bijdragen van deelnemers aan het platform, de gemeente Amersfoort en de kleine initiatievenregeling in de Grebbelinie via Projectbureau SVGV.  

Han Gerlings van de Fietsboot Eemlijn fungeert al enige tijd als ambassadeur van de Grebbelinie in Amersfoort. Hij is vastbesloten de Grebbelinie met zoveel mogelijk partijen weer zichtbaar te maken. Ook (oud-)inwoners van Amersfoort en Hoogland kunnen daar een bijdrage aan leveren: bijvoorbeeld door verhalen van de Grebbelinie in Amersfoort te delen. Foto's, schetsjes, anekdotes; in feite is alles welkom om de geschiedenis weer leven in te blazen. Reacties zijn bijzonder welkom op hangerlings@casema.nl In de Grebbeliniemaand is het ook mogelijk om in Amersfoort ervaringen te delen en deze Grebbelinie-ambassadeur persoonlijk te spreken in Zandvoort aan de Eem en boerderij Breevoort (18 mei).

Een eigentijdse en zeer toepasselijke oplossing om de verborgen liniegeschiedenis opnieuw te beleven is de Grebbelinie app. Arthur Willemse van Ars Longa vertelde de deelnemers over de bestaande mogelijkheden, maar riep ook de Amersfoorters op om met verhalen te komen, zodat de informatie over de linie in de stad groeit. Via het platform worden nu extra stappen gezet in het proces, dat ook door de Stichting Grebbelinie wordt gesteund, o.a. door de artikelen in Grebbelinie in Beeld. De Grebbelinie app wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amersfoort. Wethouder van den Berg noemde maatregelen die de linie voor Amersfoorters bereikbaar en beleefbaar (gaan) maken, zoals de fietstunnel onder de A28 en het toekomstige fietspad langs de Eem, waarmee kan worden gestart als het Waterschap de noodzakelijke dijkverzwaringsmaatregelen heeft uitgevoerd.

PlatformAmersfoortDe recreatieondernemers vormen een belangrijke koppeling met het gebied. Karel van Dijk benadrukte het belang van de samenwerking met vrijwilligers en riep bedrijven langs de linie op om zich bij de huidige 25 ondernemers aan te sluiten. Een mailtje naar de vereniging met wat bedrijfsgegevens is voldoende: zie www.recreatieondernemersgrebbelinie.nl/ Dat er aantrekkelijke plannen mogelijk zijn met de Grebbelinie zelfs op flinke afstand van de liniedijk verwoordde de eigenaar van Zandfoort aan de Eem. Via de recreatieondernemers Grebbelinie raakte hij bekend met de geschiedenis waar zijn bedrijf staat. Waar nu mensen met een drankje op het terras zitten, lagen in 1940 militairen in de loopgraven. Een viertal stukken geschut (7 Veld) van het eerste Regiment Artillerie stonden opgesteld achter het water. Een prima startpunt voor het verhaal van de Grebbelinie. 

Ondanks het matige weer maakte het gezelschap een prachtige vaartocht langs de Grebbelinie met de fietsboot Eemlijn. Een deel van de deelnemers trotseerde de alom aanwezige waterelementen door de terugtocht naar Amersfoort op de fiets af te leggen en het moerasje aan de Hooglandsedijk te bezoeken: een van de verborgen elementen van de Grebbelinie in Amersfoort.


Terug naar het nieuwsoverzicht