Er zijn geen evenementen gevonden
  • Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
    maandag 19 oktober 1942
    Lees verder >>

Reconstructie Fort aan de Buursteeg voltooid

Door B.Rietberg, M.Tekelenburg, Gebiedscoöperatie O-gen, vrijdag 07 maart 2014 18:00
Categorie: Platform Grebbelinie

Onder grote belangstelling van ruim 150 personen werd vrijdag 7 maart stilgestaan bij de reconstructie van het grootste fort in de Grebbelinie, het Fort aan de Buursteeg. Met het herstel van de aarden vesting uit 1786 is een grote stap gezet in het opnieuw zichtbaar maken van de linie. Het fort vormde in het verleden een steunpunt in de landsverdediging. Het ontwikkelt zich nu tot een sleutelpunt in het beleven van het Rijksmonument. Reden genoeg om dit op een feestelijke wijze te starten.

 Kanonniers Amersfoort

Sleutelpunt Grebbelinie start nieuw hoofdstuk op 7 maart 2014 met kanonschoten en veel publiek (foto: Geo van Geffen)

Met het programma ‘Grebbelinie boven water!’ van de provincie Utrecht werd definitief een einde gemaakt aan het verval dat na 1951 was ingezet, toen de Grebbelinie als verdedigingswerk werd opgeheven. Van Rhenen tot Spakenburg wordt sinds 2006 gewerkt om de belangrijkste Nederlandse linie van de Tweede Wereldoorlog weer op de kaart te zetten. De reconstructie van het Fort aan de Buursteeg vormt een belangrijk hoogtepunt, dat gelegenheid moet bieden om niet alleen het fort, maar ook het grotere geheel te ontdekken.

FietsgidsDat kan voortaan o.a. gedaan worden aan de hand van een nieuwe fietsgids over de Grebbelinie. Gedeputeerde Pennarts nam op deze zonnige ochtend het eerste exemplaar in ontvangst op het fort en benadrukte: ‘In 2006 was er nog niets van het Fort zichtbaar en nu staan we hier op dit markante punt wat een prachtige toeristische trekpleister beloofd te worden. Ik verheug me erop dat we in 2015 weer hier staan op deze plek in de Grebbelinie om de opening van het nieuwe bezoekerscentrum te vieren!’ Wethouder Hollander van de gemeente Veenendaal, een van de initiatiefnemers, gaf vervolgens aan bijzonder trots te zijn op deze toevoeging van dit recreatief product als mooie aanvulling op de gemeente, ook al ligt het op grondgebied van Renswoude.

De combinatie van de samenwerking tussen de exploitanten is ook een logisch gevolg van de ligging vlakbij de drie gemeenten namelijk; De Heeren van de Wijn uit Veenendaal, Het Fort Events B.V uit Renswoude en M.O.L. Adventures uit Ede. Alle drie de exploitanten zien veel kansen en mogelijkheden om het Fort aan de Buursteeg op allerlei manieren aantrekkelijk te maken voor het publiek. Gedeputeerde Pennarts bekrachtigde vervolgens met een daverend kanonschot de voltooiing van de reconstructie.

Gebiedscoöperatie O-genZe werd ter zijde gestaan door de Loco-burgemeester van Renswoude, Didi Dorrestijn. Het ontbreken van burgemeester Dekker van Renswoude, die vorige week werd getroffen door een ernstige hersenbloeding, betekende een schaduw over het programma.

In Huize Scherpenzeel opende de Gebiedscoöperatie O-gen zijn deuren voor vele initiatiefnemers die werk willen maken van het gebied. Directeur Gerard van Santen klom op de zeepkist om de aanwezigen te wijzen op de kansen die er liggen om gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Binnen en buiten de linie onder andere door lid te worden van de Gebiedscoöperatie O-gen. Het betekende een geslaagd slot van de vierde Platformbijeenkomst Grebbelinie!


Terug naar het nieuwsoverzicht