Project Hoornwerk aan de Grebbe

In december 2014 zijn de werkzaamheden aan het Hoornwerk aan de Grebbe van start gegaan. Het verdedigingswerk speelde een prominente rol in de Grebbelinie en het gebied rond de sluis werd door de provincie Utrecht aangemerkt als 'sleutel tot de linie'. Binnen de Gebiedsvisie 'De Grebbelinie boven water!' werd de voet van de Grebbeberg dan ook aangewezen als sleutelproject. Na een lange periode van voorbereiding met o.a. het Utrechts Landschap is het project nu ook zichtbaar in beweging.

Herstel Hoornwerk aan de Grebbe

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 19 december 2014 09:06

Wat al is gebeurd 

December 2014. De beplanting is, afgezien van een aantal stobben, van het hoornwerk verwijderd. Er wordt tegelijkertijd onderzoek gedaan naar eventuele munitie uit de 2e Wereldoorlog. De grachten worden gebaggerd.

November 2014. Dagboekfragmenten van een veteraan zijn verwerkt in het fietspad, evenals een verwijzing naar een (kabel)versperring ter hoogte van het hoornwerk. Ontwerp door Parklaan Landschapsarchitecten.

Oktober 2014. Opening van de vernieuwde Grebbesluis tijdens een Platformbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe. 

Juni 2014. Het platform op de Grebbesluis is door het Waterschap Vallei en Veluwe toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er is een paneel geplaatst met informatie over de sluis en het hoornwerk bij het uitkijkpunt. Er zijn parkeerplaatsen bij de Grebbesluis aangelegd met fietsoplaadpunt en bankje.

Wat er nog gebeurt

  • De eerder afgegraven wallen van het hoornwerk worden weer aangelegd, waardoor het verdedigingswerk zijn oude structuur terugkrijgt
  • Het kleine deel dat niet is afgegraven, met daarop een kazemat, wordt weer onder profiel gebracht 
  • Het voorliggende verdedigingswerk, de zogenaamde tenaillle krijgt eveneens het oude profiel terug
  • Er wordt een wandelpad over hoornwerk en tenaille aangelegd, zodat deze toegankelijk worden voor publiek

Wat niet gebeurt

  • Bij de Bastions aan de voet van de Grebbeberg worden de profielen niet aangescherpt. Hier blijft natuur leidend
  • Er komen geen openbare wandelpaden bij de Bastions aan de Grebbe. Dit blijft een rustgebied voor dieren.
  • De enveloppe, de omringende wal rond het hoornwerk aan de Grebbe, wordt binnen deze projectfase niet aangepakt. Wellicht dat deze fase later nog volgt, maar het is niet opgenomen in dit project.