• Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
    maandag 19 oktober 1942
    Lees verder >>

De Roffelaarskade

De Roffelaarskade was oorspronkelijk de 3e komkering van de Grebbelinie. Aan het einde van de 18e eeuw werd het de vierde dwarsdijk, toen de Groeperkade nog aan het inundatiesysteem werd toegevoegd. De Roffelaarskade werd aangelegd in 1745, het jaar waarin ook de liniedijk gereed kwam. Op het punt waar linie en kade elkaar ontmoetten werd een Spaanse Redoute gebouwd; een stenen wachthuis met schietgaten.

Komkering in de gemeente Woudenberg

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 05 januari 2012 13:12

Natuurlijk kon de vijand proberen om de inundaties te ontlopen door over het dijkje te naderen. Daarom werd de verdediging van dit acces al in 1793 versterkt met een post op de liniedijk en een kleine voorpost op de kade. 

In de mobilisatietijd was het omliggende gebied geinundeerd. Er stond een wachtgebouwtje op de kade, niet ver van het Valleikanaal. Iets ten noorden van de Roffelaar werden landmijnen gelegd, waarbij vier genisten omkwamen. Tijdens de meidagen werden de boerderijen 'Sniddelaar', Romselaar' en 'Zevenmorgen' in de onmiddellijke omgeving van het verdedigingswerk in brand gestoken, in verband met Duitse patrouilles. Deze hadden verscheidene Nederlandse krijgsgevangenen gemaakt, maar durfden de stellingen niet te naderen; volgens de goed ingelichte Duitse inlichtingendienst lagen er een officier van het 21 R.I. met 270 soldaten.

Tegenwoordig trekt vooral een fraai aangelegde vistrap bij de sluis de aandacht. Mede door initiatieven van het Waterschap gaat het Valleikanaal een steeds belangrijker rol spelen in de ecologische structuur.

Recreatieve informatie

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 05 januari 2012 14:53

Toegankelijkheid: vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang

Voorzieningen: rustbankjes bij de sluis, kanovlonder

Activiteiten: kanovaren/vissen(Valleikanaal), wandelen (o.a. Grebbeliniepad)

Locatie: ter hoogte van boerderij Oudersvrucht aan de Voskuilerweg te Woudenberg.

Beheer: Staatsbosbeheer.