Stichting Grebbelinie

Op 6 december 2002 is de Stichting Grebbelinie opgericht. De initiatiefnemers besloten dat het nodig was om de linie die ons land meer dan tweehonderd jaar gediend heeft, nu zelf te verdedigen. In een periode waarin de Gelderse Vallei meer dan ooit ‘randje Randstad' begint te worden, industriegebieden uitbreiden en nieuwbouwwijken verrijzen, is het goed bewust om te gaan met de beschikbare ruimte. We vinden het van belang mee te denken in de groene plannen rond de Grebbelinie, die ontwikkeld worden op diverse niveaus.

De Stichting doet onderzoek naar de geschiedenis van de linie en wil de vergaarde kennis verspreiden om te komen tot een grotere bekendheid van de Valleistelling. Daarvoor neemt zij ook zelf het initiatief door het organiseren van rondleidingen en excursies. Deze bekendheid is essentieel bij het vinden van de juiste balans in het gebied tussen Gelderland en Utrecht, waar zoveel belangen een rol spelen.

Grebbelinie RijksmonumentHoewel er na de tweede wereldoorlog delen van de linie verloren zijn gegaan, is het belangrijkste element nog grotendeels aanwezig: de liniedijk, die de verschillende forten en waterkeringen met elkaar verbindt. Vanwege de geringe oppervlakte van de linie is dit stukje erfgoed echter buitengewoon kwetsbaar. Daarom zijn de liniedijk en de forten door de Stichting Grebbelinie in 2004 voorgedragen als Rijksmonument. Op 18 april 2011 werd deze aanvraag bekroond op het Fort aan de Buursteeg met de toewijzing, bekrachtigd door de handtekening van Staatssecretaris Zijlstra. 

De Stichting Grebbelinie is een vrijwilligersorganisatie die kosten t.b.v. van bescherming en onderzoek uit eigen middelen moet betalen. Gelukkig wordt de stichting al vanaf haar oprichting gesteund door donateurs De wil tot bescherming en inpassing van de linie wordt al jaren breed gedragen, hetgeen o.a. in 2004 tot uitdrukking kwam in de plannen van de provincie Utrecht om van de Grebbelinie een meer beleefbare linie te maken. Sinds 2009 speelt de Gebiedscoöperatie O-gen een belangrijke rol in het begeleiden van dit proces. De Stichting Grebbelinie is dan ook lid geworden van de coöperatie en werkt zoveel mogelijk samen,. Dit heeft al tot fraaie resultaten geleid, zoals de realisatie van de wandelgids.

Activiteiten van de Stichting Grebbelinie

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 08 februari 2013 11:51

De Stichting Grebbelinie zet zich op tal van manieren in voor de linie. Het veiligstellen van de beschermde status zien we als belangrijkste doelstelling, die met de aanwijzing van de linie tot Rijksmonument werd bekroond. Ondanks deze relatief veilige situatie zijn er veel bedreigingen. Wegen die verbreed worden, of woonwijken en bedrijventerreinen die worden aangelegd, kunnen delen van de stelling uitwissen. Steeds wijst onze Stichting de betrokkenen op de aanwezigheid van de linie. Gelukkig wordt - in belangrijke mate door de inbreng van de provincie Utrecht - veel rekening gehouden met de verdedigingswerken.

Activiteiten van de Stichting Grebbelinie:

  • Het herstel van de Asschatterkeerkade te Leusden. (leveren cultuurhistorische achtergrondinformatie)
  • Restauratie en reconstructie van de S7-kazemat te Veenendaal (begeleiding, archiefwerk)
  • Veldwerk met oog op kennis en bescherming.
  • Bescherming Liniedijk tijdens verbreding A12. (succesvol in samenwerking met RWS en Waterschap)
  • Studie Nationaal Archief naar de vroegste geschiedenis van de linie in de Memoriën van de Genie.
  • Herstel en conservering kazematten Veenendaal bij de nieuwe oprit van de A12.
  • Wandel- en fietstochten langs de linie.
  • Het donateursblad Grebbelinie in Beeld.

Meer weten over recente activiteiten van de Stichting Grebbelinie? Download hier het jaarverslag van 2012.