Home

  

Het zuidelijk deel van het Fort aan de Buursteeg krijgt weer een mooi wandelpad. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het pad, dat enige tientallen jaren geleden voor het eerst werd aangelegd. In de daarop volgende decennia raakte het pad overwoekerd en was het deels ontoegankelijk. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt dat op deze website gemeld.

Aan het bezoekerscentrum Grebbelinie wordt bijna onafgebroken gewerkt. De weersomstandigheden zijn gunstig voor de tijd van het jaar. Deze website volgt de werkzaamheden op de voet. Op de projectpagina worden de werkzaamheden bijgehouden. Het pad langs de Klompersteeg heeft vorm gekregen, maar is nog niet gereed. De parkeerplaats is zo goed als klaar. Momenteel wordt er gewerkt aan voorzieningen.

Het 18e nummer van het donateursblad Grebbelinie in beeld is verschenen. In dit eindejaarsnummer is er aandacht voor een bijzonder verhaal van een ooggetuige uit Rhenen, een artikel over zeven gesneuvelden op de Grebbeberg, een 100-jarige veteraan, de aanleg van het Fort aan de buursteeg, de linie in Amersfoort en diverse rubrieken. Als extraatje wordt de folder van de Asschatterkeerkade in Leusden meegeleverd. U kunt dit blad ook thuis ontvangen en bijdragen aan de bescherming van de linie door u op te geven als donateur

De Stichting Grebbelinie heeft een nieuwe folder aan de serie toegevoegd. Het twaalfde exemplaar betreft de Asschatterkeerkade in Leusden. In de folder wordt aan de hand van een stukje topografische kaart getoond waar de kazematten, versperringen en waterwerken liggen. De folder is gemaakt met steun van theehuis Mon-Chouette aan de Leusbroekerweg 25B in Leusden. Donateurs van de Stichting Grebbelinie krijgen de folder meegestuurd met het nieuwe nummer van Grebbelinie in Beeld.

 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Follow @grebbelinie

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.