Platform Grebbelinie

Volgende Platformbijeenkomst Grebbelinie: Renswoude

Plaats: Grebbelinie Bezoekerscentrum, Buursteeg 2, Renswoude

Datum: vrijdag 16 maart 2018

Tijd: 14.00-17.00 uur

Het platform speelt zich deze keer af in Renswoude, waar in het afgelopen jaar het bezoekerscentrum zijn deuren opende.  Bent u benieuwd naar de resultaten, actieve mensen uit de linie ontmoeten en misschien zelf uw ideën kwijt? U kunt zich opgeven d.m.v. een mail naar secretariaat@o-gen.nl  Het is fijn voor de organisatie als u uw naam en (eventueel) de organissatie die u vertegenwoordigt in de mail wilt noemen.

Platform Grebbelinie: hoe, wat en waarom.

Platformbijeenkomsten worden tweemaal per jaar georganiseerd door de Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met een gemeente, ondernemer of beheerder. Steeds wordt er een andere locatie gekozen, zodat de diverse deelgebieden aan bod komen en er van elkaar wordt geleerd. Voorzitter is al vanaf het eerste platform de heer Van de Groep, burgemeester van Bunschoten-Spakenburg. 

Sprekers rond een thema, korte uitwisselingen van informatie op de munitiekist, een buitenactiviteit en een borrel vormen de rode draad in de bijeenkomsten, waarin ondernemers, bestuurders, vrijwilligers en beheerders samen optrekken in de Grebbelinie. Partijen die actief zijn in de linie mogen deze 2-3 middagen per jaar eigenlijk niet missen. De Grebbelinie vormt met al haar vertakkingen een historische en natuurlijke structuur die sterk is geworteld in de Gelderse Vallei. U bent welkom! 

Bent u actief in de linie en ontvangt u nog geen uitnodiging? Stuur een mailtje naar secretariaat@o-gen.nl U ontvangt dan ruim op tijd een uitnodiging.

Platformbijeenkomsten 2013-2018

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 25 februari 2018 09:59

Voor een beeld van de platformbijeenkomsten bieden we hier een kort overzicht van 2013 tot en met 2016:

De bijeenkomsten kennen een buitenactiviteit (fietstocht, rondwandeling, vaartocht), er worden resultaten gevierd (van ondernemers, bestuurders of vrijwilligers), wensen geuit, kennis gedeeld, er zijn presentaties en er is veel gelegenheid om elkaar te vinden en te spreken, waardoor nieuwe verbindingen onstaan en producten en/of initiatieven (apps, arrangementen, menu's, film, boeken, fotografie, ...) worden ontwikkeld.