Banketten en emplacementen

Ingevoerd op: 11/02/2011

De Post van Lambalgen werd in 1793 gevormd door diverse kanonemplacementen, banketten voor infanterie, een lunet achter de Lunterse Beek en een stenen toren bij de schotbalksluis. Het aarden verdedigingswerk is in 2014 hersteld. Diverse kazematten herinneren aan de Meidagen van 1940 toen hier gevochten werd tegen het Duitse leger.