In 1745 werd de Grebbeliniedijk van de Slaperdijk bij de Roode Haan tot de Eemdijk bij Krachtwijk aangelegd. De dijk had een tweeledige functie. Het was een verdedigingswerk waar infanterie en artillerie zich teweer konden stellen tegen de vijand. Het duurde echter tot 1799 tot de gehele dijk op die wijze was ingericht met walgang en borstwering. De liniedijk keerde tevens de inundatie die aan de oostzijde lag. Door de liniedijk centraal in de Gelderse Vallei aan te leggen, op het laagste deel achter bestaande beeklopen, was slechts de helft van het water nodig om de inundatie te stellen. Dit voordeel gold dus niet voor de eerste kom waar geen liniedijk lag en zich van Nederrijn tot Slaperdijk aan weerszijden van de Grift een grote watervlakte uitstrekte.

Militaire Rijksgronden behorende tot de Grebbelinie in Woudenberg

Fragment van een plan uit het Nationaal Archief te Den Haag, OPV G 249

Halverwege de 19e eeuw werd de gehele Grebbelinie in detail op kaart gezet door Kapitein Ingenieur H.J. van Druijnen. Doel van de kartering was het vastleggen van de Militaire Rijksgronden die behoorden tot de Grebbelinie. Tijdens de tocht werden grenspalen en aspalen geplaatst, die als markeringen in het landschap dienst deden.

Op bovenstaande kaart is een deel van de Grebbelinie in Woudenberg zichtbaar ter hoogte van de Brinkanterweg. Waar nu het Valleikanaal de Liniedijk flankeert, meandert op deze kaart de Lunterse Beek. Het bruggetje ligt dan ook op respectabele afstand van de Liniedijk. Op de kaart zijn in rood de grensnummers ingetekend. Wanneer er een vierkantje staat, betekende dat er een grenspaal was geplaatst. Middenop de Liniedijk staat tevens een stippel-streeplijn die de as verbeeld. In het veld was dit zichtbaar gemaakt door aspalen met een ingegraveerde letter in de liniedijk te slaan. Op bovenstaand kaartfragment is de positie van aspaal G te zien in de bovenhoek, met zwart vierkantje. De zwarte getallen geven de afstanden aan tussen de meetpunten.