De boeken uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. De oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Bakker, T. Verhalen van Veteranen gesprekken met veteranen Harderwijk, z.j.
Balkwill, R. Trafalgar Grote Veld- en Zeeslagen Harmelen, 1998
Bas, F. de Prins Frederik der Nederlanden en zijn Tijd Schiedam, 1887
Bevaart, W. Nederlandse Defensie 1839-1874 Den Haag, 1993
Bodlaender, K. Rampen en Roem Nederland in de oorlog van 1672-1674 Bennekom, 2009
Bouwman, G. Beknopte geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht z.p, z.j.
Chandler, D. Fields of Glory Avon, 1993
Dijkstra, H. Oorlog door de eeuwen heen De wording van Europa Hilversum, 1993
Elands, M. e.a. Verhalen van veteranen Ingezet in dienst van de vrede Enschede, 2005
Falls, C. Great Military Battles Londen, 1964
Folkers, J.A. Beleg van Bergen op Zoom in 1747 Den Bosch, 1895
Gerard, J. 1830 De Belgische revolutie Brussel, 1980
Hautefort, J.M. Organisation des armees Parijs, 1987
Howarth, D. Waterloo Guide du champ de bataille Crawley, 1985
Jorgersen, J. Op het Slagveld Militaire conflicten die de geschiedenis veranderden Bath, 2008
Klinkert, W. Het vaderland verdedigd Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland Den Haag, 1992
Koch, H.W. Europa in Oorlog 1618-1815 Alphen, 1982
Kruls, H.J. Op de bres voor Neerlands onafhankelijkheid Amsterdam 1947
Libert, F.R. Waterloo Verhaal van het verloop van de beroemde slag van 18 juni 1815 Waterloo, z.j.
Markov, W. Schlachten der Weltgeschichte Leipzig, 1977
Melegari, V. Great military sieges Londen, 1972
Sabron, F.H.A. De oorlog van 1794-95 op Het Grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Breda,1892
Schulten, C.M. Oranje op de bres Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis Amsterdam, 1989
Steele, P. Thermopylai Grote Veld- en Zeeslagen Winchester, 1993
Tromp, T. Oorlogen van de Twintigste eeuw Brussel, 1975
Tuchman, B.W. De kanonnen van augustus Amsterdam, 1963
Uijterschoot, I.L. Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Kampen, 1936
Uythoven, G. van Voorwaarts, Bataven! De Engels-Russische invasie van 1799  Zaltbommel, 1999
Uitterhoeve, W. Cornelis Kraijenhoff 1758-1840 Een loopbaan onder vijf regeervormen Nijmegen, 2009
Vos, L. de Veldslagen in de Lage Landen Leuven, 1995
Westwell, I. De Eerste Wereldoorlog Een overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen Dag na dag Aartselaar, 2002
Young, P. History of the British Army  New York, 1970