De boeken uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. De oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Aarts K./Pols H. De Greb Herinneringen aan de slag om de Grebbeberg Utrecht, 1990
Amersfoort, H. Mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied (1e druk) Den Haag, 1990
Amersfoort, H. Mei 1940 De strijd op Nederlands grondgebied (2e herziene druk) Den Haag, 2005
Boer, J.F.A. De zaak van sergeant Meijer Amsterdam, 1970
Boer, R.J. de Ouwehands Een dierenpark in oorlogstijd Amsterdam, 2004
Bolhuis, J.J. (red) Onderdrukking en Verzet aflevering 1 en 4 Amsterdam, 1947
Brand, H. Die lange morgen in mei 10 mei 1940 Boom, 1980
Brederode, W. Ik zie den Oorlog Arnhem, 1945
Bredewold, H. 1940 De Mei-Oorlog De Duitse Pinksterveldtocht tegen Nederland in beeld Alphen, 1975
Brongers, E.H. De oorlog in mei ’40 (5e druk) Baarn, 1990
Brongers, E.H. De Nederlandse cavalerie in de Meidagen van 1940 Amersfoort, 1998
Brongers, E.H. De Slag om de residentie (7e druk) Baarn, 1990
Brongers, E.H. Grebbelinie 1940 (9e druk) Soesterberg, 2002
Brongers, E.H. Een dag oorlog in Zuid-Limburg (3e druk) Baarn, 1990
Brongers, E.H. Afsluitdijk 1940 (6e druk) Baarn, 1990
Brongers, E.H. Opmars naar Rotterdam, deel 1 De Luchtlanding (4e druk) Soesterberg, 2004
Brongers, E.H. Opmars naar Rotterdam, deel 2 Van Maas tot Moerdijk (2e druk) Soesterberg, 2004
Brongers, E.H. Opmars naar Rotterdam, deel 3 De laatste fase (2e druk) Soesterberg, 2004
Brongers, E.H. De slag om Ypenburg Mei 1940 Rijswijk, 2000
Brongers, E.H. De slag bij Mill Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog Zaltbommel, 1990
Brongers, E.H. De strijd om de Afsluitdijk Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog Zaltbommel, 1991
Brongers, E.H. De slag om de Grebbeberg Gids historische plaatsen Tweede Wereldoorlog Zaltbommel, 1990
Calmeijer, M.R.H. Het gevecht aan de Noord 11-14 mei 1940 In: De militaire spectator, apr. 1941 Den Haag, 1941
Cornielje, B. Tussen mobilisatie en capitulatie De Betuwe in verweer  Kesteren, 2008
Couvee, D.H. De Meidagen van ’40 (3e druk) Den Haag, 1960
Cramer, C. Mei 1940 Oorlogsdaden van het 10e Regiment Infanterie Veenendaal, 1988
Dam, J. De kazematten van Kornwerderzand,… een monument Makkum, 1997
Deys, H.P Gebroken Lente Rhenen 1940-1945 Rhenen, 1980
Enquete-commissie Regeringsbeleid 1940-1945 Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1a Verslag, b Bijlagen en c Verhoren. Den Haag, 1949
Gilbert, A. De opmars van het Derde Rijk 1939-1943 Aartselaar, 2007
Griffioen, B. (red)  Zet de deuren open Mei 1940 Bergambacht, 2010
Groot, S.J. Vestingartillerie in het Veldleger 19 RA in Grebbelinie en Betuwe 1940 Amsterdam, 2002
Groot, IJ, J. Daar spraken wij nooit over Verwerking van oorlogsleed van nabestaanden en militairen in de strijd rond de Grebbeberg, mei 1940 Den Haag, 2005
Haijer, B.J. 1940 Soldaat op de Afsluitdijk Leeuwarden, 1983
Heerde, H. van Tusschen vuur en ijzer Meppel 1940
Hilten, D.A. 10-19 mei 1940 Beknopt overzicht van de Krijgsverrichtingen van de KL. (2 dl) Leiden, 1947
Hilten, D.A. De lotgevallen van onze krijgsgevangenen Aflevering 5 uit Onderdrukking en Verzet Amsterdam, 1947
Hoek, G.H. Doodenwacht bij onze Gevallenen Wageningen, 1945
Hof, J. Tussen Paard en Pantser Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland Kampen, 1990
Hogenhout, J. Gevechten rond de Grebbelinie Uit:Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands Indië De Tweede Wereldoorlog in Ooggetuigenverslagen Amsterdam, 1995
Hol, H. Sturm auf Rotterdam 1940 Die eroberung der Holländische Hafenstadt Rastatt, 1986
Homa Onze 80-urige oorlog Belevenissen in-en-om De Grebbelinie Amsterdam 1941
Hoof, H. van Z.66 Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie 17e druk Amsterdam z.j.
Hornmann, W. De helden van de Willemsbrug Rotterdam, mei 1940 Schoorl, 1982
Iddekinge, P.R.A. De grendel gebroken De strijd om de Grebbelinie Uit: Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 3; mei 1940 Amsterdam, 1975
Jonasse, W. Ochten 1940-1945 Mobilisatie, evacuatie en wederopbouw Ochten, z.j.
Jong, L. de Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3 Mei ’40 Den Haag, 1970
Jong, U.G. Mei 1940 Vuur uit de Hemel Leeuwarden, 1980
Hilbrink, C. De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog Zwolle, 1990
Kip, J.A. De tegenstoot Bataljon jagers gesteld voor onmogelijke opdracht Soesterberg, 2005
Klingens, J. Het Paardenvolk in Mei 1940 Panorama van de Veldartillerie Amsterdam, z.j.
Koolhaas Revers, J. Evacuaties in Nederland 1939-1940 Den Haag, 1950
Kornaat, K. Van inval tot Capitulatie. De meidagen van 1940 Amsterdam, 1990
Kruit, P. Een mythe aan scherven. Een onderzoek naar de tactische gevechtsomstandigheden van mei 1940 op het Nederlands strijdtoneel. Soesterberg, 2008
Laansma, S. Renswoude in oorlogstijd Renswoude, 1968
Laansma, S. Renswoudse militairen in de meidagen van 1940 Zutphen, 1992
Mayer, K.A. Havenstad in de Frontlijn de geschiedenis van Rotterdam in de Oorlogsjaren Rotterdam, 1965
Middelkoop, T. Een soldaat doet zijn plicht Generaal H.G.Winkelman (1876-1952) Zaltbommel, 2002
Middelkoop, T. Generaal H.G. Winkelman standvastig strijder (1876-1952) Zaltbommel, 2006
Mulder-Schuman, C.M. Evacuatieherinneringen door een geëvacueerde uit Veenendaal Veenendaal, 1941
Nierstrasz, V.E. De strijd om Rotterdam Mei 1940 Hoofddeel III/Deel 4, onderdeel C Den Haag, 1952
Nierstrasz, V.E. De Krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie Mei 1940 Den Haag, 1952
Nierstrasz, V.E. De lichte troepen voor de Grebbelinie In: De militaire spectator Juli 1941 Den Haag, 1941
Nierstrasz, V.E. De operatiën van het veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland (2 dl) Den Haag, 1955
Poort, W.A. Slagschaduwen over Nederland De geschiedenis van de oorlog 10-28 mei Haarlem, 1946
Postma, S.J.  HU BO BE, De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940 Assen, 1945
Preger, J.  De bange Meidagen van ’40 Rotterdam, z.j.
Reynders, I.H. De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 Hare oorzaken en gevolgen Den Haag, 1945
Rietveld, A. 10 mei 1940 Wageningen in oorlogsbrand Historische Reeks Ver. Oud Wageningen Nummer 11 Wageningen, 2005
Rijn, D. van Ooggetuigenverslag in beeld Maarssen, z.j.
Rutherford, W. Blitzkrieg 1940 Helmond, 1980
Schouten, J.M. Asschat, Musschendorp, Stoutenburg in de vuurlinie 1940 Leusden, z.j.
Stam, W. Kruit en Bloesem Episoden uit den strijd rond den Grebbeberg Amsterdam, 1947
Steenbeek, W. Rotterdam De Duitse inval in Nederland Antwerpen 1994
Topper, Jacob Het IJsselmeerflottielje. De verdediging van het IJsselmeer in de meidagen van 1940.  Soesterberg, 2012
Vinke, B.  De Slag om de Grebbeberg  Het relaas van een soldaat Enschede, 1990
Visser, J. Vijf dagen oorlog in Nederland 10-14 mei 1940 Den Haag, 1946
Vredenberg, J. Scherpenzeel 1939-1942 Verwoesting en Wederopbouw In: Bijdragen en mededelingen Gelre 2004 Historisch jaarboek voor Gelderland Deel XCV Arnhem, 2004
Weber, E.P De vuurproef van het grensbataljon Arnhem, 1945
Weidinger, O. Kameraden bis zum ende Das SS-Panzergrenadier-Regiment 4 Der Führer Oldendorf, 1978
Weeren, J. van Stuk terug De aftocht van sergeant Meijer  Soesterberg, 2011
Weert, E. van de Ede in Wapenrok Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gem. Ede Barneveld, 2004
 Wilson, J.J.C.P. Onze oorlog 10-14 mei 1940 Den Haag, 1941
Wilson, J.J.C.P. Het gevecht bij Mook In: De militaire spectator Maart 1942 Den Haag, 1942
Wilson, J.J.C.P. Het gevecht bij Mill In: De militaire spectator Maart 1941 Den Haag, 1941
Wilson, J,J,C.P. Het gevecht bij Wessem In:De Militaire Spectator December 1945 Den Haag, 1945
Wilson, J.J.C.P. Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis Baarn, 1960