De boeken uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. Eventuele oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Blokker, J, J en B. Het vooroudergevoel. De Vaderlandse Geschiedenis Met schoolplaten van J.H. Isings (7e druk) Amsterdam, 2008
Blokker, J, J en B. Nederland in twaalf moorden. Niets is zo veranderlijk als onze identiteit. Amsterdam, 2008
Brink, J. vd. Verzameling van Vier en tachtig stuks Hollandsche schepen Geteekend en in koper gebracht Rotterdam, 1787
Bruijne E. de Geschiedenis-vertelposters Rijssen, z.j.
Doedens, L. Met de graven van Nassau op pad door de 16e eeuw Noordbroek, z.j.
Dutmer, D.H. Wisselend getij Handleiding Vaderlandse geschiedenis Kampen, 1965
Manning, A.F. Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen Utrecht, 1981
Giggal, K. De Klassieke zeilschepen Amsterdam, 1989
Goldsmith-Carter, G Van balsaboot tot bark Amsterdam, 1971
Greven, J. Een mondiaal bedrijf Vierhonderd jaar VOC als onderwijsthema Enschede, 2001
Haar, J. ter Geschiedenis van de Lage Landen Deel 1 en 2 Kampen, 2005
Haar, J, ter Geschiedenis van de Lage Landen Complete Editie (2e druk) Weesp, 1990
Haar, J. ter Geschiedenis van de Lage Landen Deel 4 Inval der Fransen Twintigste Eeuw Bussum, 1971
Haar, J. ter Willem van Oranje Uit de geschiedenis van de Lage Landen Weesp, 1984
Hellinga, G.G. Geschiedenis van Nederland De Canon van ons Nederlands Verleden (2e druk) Zutphen, 2007
Herenhuis-Kamstra, A. Vier vorstinnen Kroniek van een eeuw Ede, 1990
Heide G.D. van der Schokland Vroeger en nu Emmeloord, z.j.
Hoek, K.A. van den Oranje Ons vorstenhuis door de eeuwen heen Breda, 1990
Hulzen, A. van Vaderlandse Geschiedenis Deel 1 en 2 (4e druk) Groningen, 1979
Jansma, K. Onze Vaderlandse Geschiedenis (1e en 2e druk) Leeuwarden, 1987/1991
Jensma, T. E. Opstand en onafhankelijkheid Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572 Dordrecht, 1972
Jongh, J.W. Gulden Sporen Met illustraties van J.H. Isings 5 delen Groningen, 1975
Leverink, R. Democratie Koningschap Burgerschap Een inspiratiebron voor creatief onderwijs aan 10- tot 15-jarigen. Enschede, 2005
Luiken, J. en C. 100 Verbeeldingen van ambachten Amsterdam, 1694
Luiken, J. Het menselijk bedrijf z.p, 1694
Manning, A.F. Erfgoed van Nederland Wat ons bleef uit een roerig verleden Amsterdam, 1984
Panhuysen, L. Rampjaar 1672 Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte  Amsterdam, 2009
Poels, J. De Nederlandse Vlag Lelystad, 1987
Redactie De Ramp Amsterdam, 1953
Rek, J. de Sesam Geschiedenis der Nederlanden 12 delen Baarn, 1983
Rosendaal, J. De Nederlandse Revolutie Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 Nijmegen, 2005
Schulten, C.M. De Gouden eeuw Bussum, 1974
Steentjes, C. De Vaderlandse Geschiedenis in een Notedop (5e druk) Baarn, 1979
Terpstra. P. Pieter Jelles Troelstra Het leven van een strijder Leeuwarden, 1985
Uitterhoeve, W. Koning, keizer, admiraal 1810 De ondergang van het Kninkrijk Holland Nijmegen, 2010
Vandersmissen, H. Historische zeilschepen 13 eeuwen Nederlandse scheepvaart Van Friese Kogge tot Hollandse clipper Viananen, 1999
Velema, W. Historische Gebeurtenissen van de Lage Landen Utrecht, 1985
Weerdemeester, B.W. Willem van Oranje Culemborg, 1984
Zwart, A. Vaderlandse vertellingen uit de vroege Gouden Eeuw Helmond, 1985