De boeken uit bijgaande literatuurlijst zijn gebruikt bij de samenstelling van deze website. De oranje titels handelen voor een belangrijk deel over de Grebbelinie of behandelen een belangrijk deelonderwerp uit de Grebbelinie.

Auteur Titel/subtitel Plaats/jaar
Beekmans, J.R. Drijvende stuwen voor de landsverdediging Een geschiedenis van de IJssellinie (2e druk) Utrecht 1998
Beemt, H.F. vd (red) 300 jaar bouwen voor de landsverdediging Dienst gebouwen, werken en terreinen Den Haag, 1988
Berg, K.J. van Fort Kijkduin Van nieuwbouw naar restauratie Den Helder, 1997
Blijdenstijn, R. Tastbare Tijd Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht Amsterdam, 2005
Blijdenstijn, R. Kromme Rijngebied Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht Amsterdam, 1993
Blommestein, J.C.T. v De Grebbelinie Van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument Alkmaar, 1979
Bolhuis, P. van Waterlijn De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam Wageningen, 1993
Brand, H. en J. De Hollandse Waterlinie (3e druk) Utrecht, 1988
Brinke, W. ten Land in Zee De watergeschiedenis van Nederland Diemen, 2007
Bruijn, C.A. de Nederlandse vestingen Bussum, 1967
Buma J.C.H. Visitatie van de Grebbelinie Anno 1796. pag 33-39 Jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1980/81 Den Haag, 1981
Deys, H.P. De Gelderse Vallei Geschiedenis in oude kaarten Utrecht, 1988
Gaasbeek, F. Vestingen in Nederland Forten Verdedigingslinies, Vestingsteden Vianen, 1998
Gehasse E.F. (red) Erfgoed langs weg en water Ministerie van verkeer en Waterstaat Delft, 2007
Grall, J. 1940-1944 De Atlantische muur in beeld Brussel, 1978
Hoof, J. van Menno van Coehoorn 1641-1704 Vestingbouwer-belegeraar-infanterist Den Haag, 2004
Ingen, K. van De Spees Een verdedigingswerk in de gemeente Kesteren Kesteren, 2000
Janssen, G.B. Van bolwerk tot bunker Militaire complexen in Arnhem Utrecht, 2000
Kerkum, P.C. van De Grebbelinie, Grebbestelling of Valleistelling 1940 (in jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1989/90) Den Haag, 1990
Kleis G. De vestingwerken van Coevorden Beknopte geschiedenis van een modelvesting / 1600-1875 Coevorden, 2004
Klück, B. Het Utrechtse antwoord De bastions van Karel V Utrecht, 2004
Knappstein, T. Maas- en Peelliniepad Streekpad 14 Amersfoort, 2002
Koen, D.T. Objectbeschrijvingen van de Grebbelinie Utrecht, 2002
Koen, D.T. De Hollandse Waterlinie Cultuurhistorische Routes in de provincie Utrecht Amsterdam, 1993
Koen, D.T. Utrecht verdedigd Fortificatie en mobilisatie 1914-1940 Utrecht, 1990
Koen, D.T. Een onuitdoofbaar vuur Betonnen verdedigingswerken in de N.H. Waterlinie Bunnik, 1995
Kruijff, T. de (red) Atlas van historische vestingwerken in Nederland Limburg Utrecht, 1998
Laansma, S. Schansen, Oorlogen, Soldaten Zutphen, 1989
Leegwater, D.C. Fort bij Rijnauwen Vestingbouwkundige bijdragen Utrecht, 1995
Lepage, J.D. Vestingbouw stap voor stap Het bastion hoekpunt in oude stadsomwallingen Den Haag, 1992
Matsier, N. De Nieuwe Hollandse Waterlinie Zwolle, 2001
Mohr, A.H. Vestingbouwkundige termen  Den Haag, 1983
Mohr, A.H. Terminologie verdedigingswerken inrichting, aanval en verdediging (2e druk) Utrecht, 1999
Muller, G.M. De Grebbelinie Wat er nog aan herinnert Foto’s 2002-2008 Veenendaal, 2008
Poppema, S.H. Historische verdedigingswerken Amsterdam, 1995
Poppema, S.H. (red) Water ter verdediging Vestingbouwkundige bijdragen Den Haag, 1994
Ravensbergen, N. De Hollandse Waterlinie in Gelderland Fietsroute Arnhem, 1995
Rietberg, B. De Grebbelinie Een cultuurhistorische gids (2e druk) Matrijs, 2007
Rietberg, B. Tijdlijn in de Gelderse Vallei Gebiedsvisie voor de Grebbelinie, bijlage 1 Utrecht, 2006
Roy van Zuydewijn Verschanste schoonheid een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland Amsterdam, 1977
Roy van Zuydewijn Neerlands Veste Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen Den Haag, 1988
Sakkers, H. Bunkers van de Duitse Wehrmacht in de stad Utrecht Atlantikwall Amersfoort, 2001
Sakkers, H. Luchtwachttorens in Nederland Industrieel erfgoed uit de Koude Oorlog Middelburg, z.j.
Schimmel, R. Fortenroutes langs de vuurlijn Fietsen in het schootsveld van de Stelling van Amsterdam Amsterdam, 1997
Scholten, F.W.J. Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van nederland Alphen, 1989
Schukking, W.H. De oude vestingwerken van Nederland Amsterdam, 1947
Schuring, H. Langs de Linie Ontdek natuur, cultuur & landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Den Haag, 2008
Six, A.J. Het bastion Sterrenburg te Utrecht Utrecht, 2000
Sneep, J. (red) Vesting Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Den Haag, 1982
Sneep, J. (red) Atlas van historische vestingwerken in Nederland Noord-Brabant Utrecht, 1996
Snep, J. Gorcum in beeld 6.Vesting Gorinchem, 1986
Stockman, P/Everaars, P Versterckt Zeeland  Hulst, 1999
Vandenbergh, F. Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Zuid-West Nederland z.p., z.j.
Verbeek, J.R. Kustversterkingen 1900-1940 De planning, constructie en bewapening van Nederlandse kustforten en batterijen Haarlem, 1989
Vesters, P. (red) De Stelling van Amsterdam Harnas voor de hoofdstad Utrecht, 2003
Visser, A.R. De Grebbelinie in Vogelvlucht (2e druk) Zeist, 2007
Visser, H.R. Kazematten in het interbellum Utrecht, 2002
Vries, J.E. Hoe en waarom van Slaperdijk en Grebbelinie (2e druk) Renswoude, 1990
Vroon-Roubos, R. De Grebbelinie monumentaal groen in de gemeente Leusden Leusden, 1999
Westra, F. Bouwers van Sterke Werken Nederlandse ingenieurs in het tweede tijdperk van de Tachtigjarige oorlog, 1605-1648  Utrecht, 2010
Wieringen, J.S. van De kazematten van de Peelraamstelling en de Grebbelinie (in jaarboek Stichting Menno van Coehoorn 1988/89) Den Haag, 1989
Will, C. Het Fort bij Asperen Arnhem, 1987
Will, C. Sterk Water De Hollandse Waterlinie Utrecht, 2002
Willems, H. Veboden Kringen Vrije schootsvelden en inundaties rond ‘s Hertogenbosch in de 19e eeuw.  Den Bosch, 2003
Wismann, T (red) Denkschrift über die Niederländische Landesbefestigung (uitgave 2001) Berlijn, 1941