Er zijn geen evenementen gevonden
  • Inspectierapport C.C. van Hooff komt uit
    maandag 24 juni 1799
    Lees verder >>

Coupure Fort aan de Buursteeg in aanbouw

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, dinsdag 21 januari 2014 13:33
Categorie: Projecten

De inrichting van het fortterrein aan de Buursteeg is weer een stapje verder met het accentueren van de coupure in de vestingwal. Als de jute in de komende jaren vergaat, zal de vorm resteren in het beton dat overblijft.

Coupure BuursteegWerkoverleg in het Fort aan de Buursteeg. Op de voorgrond de zandzakkencoupure. (foto Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen)

Een stapel jute zakken en een hoeveelheid cement vormde het materiaal voor de betonnen zandzakkenconstructie, die voortaan de doorsnijding door het fort moet accentueren. Met vijf lagen zandzakken is de coupure het minst opvallend van alle tot dusver gebouwde constructies in deze vorm. Desondanks markeert het één van de belangrijkste punten van het fort.

Een coupure is niet meer of minder dan een doorsnijding van een dijklichaam. Of het nu handelt om een waterkerende dijk of een vestingwal, het handelt altijd om een ingreep die om denkwerk vraagt van de (militaire) ingenieurs. Bij een waterkerende dijk worden doorgaans maatregelen getroffen om het gat te dichten bij hoog water, bijvoorbeeld met schotbalken. Voorbeelden zijn op verschillende plaatsen in de Grebbelinie te vinden zoals de coupure in de Slaperdijk bij de Arnhemseweg en het Werk bij Krachtwijk in de Eemdijk.

Fietspad Fort aan de BuursteegMaar ook als de wal geen directe waterkerende functie heeft betekent een opening in de wal doorgaans een zwakke plek waar de vijand zijn aanvallen op zou richten. Vondsten in het fort duiden dan ook op de maatregelen die het 10e Regiment Infanterie in 1939-1940 trof om het gat op militaire wijze te dichten. Op diverse plaatsen werd contructiemateriaal gevonden dat gebruikt werd om zware mitrailleurs en pantserafweergeschut verdekt in op te stellen dichtbij deze courtine, de hoofdwal van het Fort aan de Buursteeg.

Voor de eerste doorsnijding moeten we terug naar 1843, toen de spoorlijn werd aangelegd. Ondanks bezwaren van de Genie werd het fort dat sinds de bouw in 1786 een geheel had gevormd in twee stukken gedeeld. Oplossingen werden gevonden in een houten brug onder het spoor ter hoogte van de gracht, die ten tijde van oorlog kon worden afgebroken. In 1940 werd dan ook een deel van de rails verwijderd en een spoorviaduct opgeblazen bij De Klomp om pantsertreinen de toegang te ontzeggen. Voorts werden mijnen gelegd: dit mijnenveld zou tijdens de meidagen een Nederlandse militair het leven kosten.

Andere werkzaamheden in het fort betreffen deze weken het aanleggen van een wandelpad en het herstellen van de fietsverbinding door de fortificaties in het verlengde van de Slaperdijk(zie foto rechts).


Terug naar het nieuwsoverzicht