Er zijn geen evenementen gevonden

Werk in uitvoering bij Hoornwerk aan de Grebbe

Door Redactie: Bert Rietberg, woensdag 14 januari 2015 09:07
Categorie: Vestingwerk

Utrechts Landschap is eind december gestart met de restauratie van het Hoornwerk onderaan de Grebbeberg bij Rhenen. Het oude verdedigingswerk - dat onderdeel uitmaakt van de Grebbelinie - wordt weer in oude luister hersteld. In de eerste fase worden de bastions en de voorliggende tenaille gerestaureerd. Daarna volgen er nog twee fasen waarin de rest van het Hoornwerk wordt hersteld.

Het binnendijkse deel van het Hoornwerk aan de Grebbe na de eerste werkzaamheden in december en januari. (foto: Bert Rietberg)

De werkzaamheden zijn voorbereid door de Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap, provincie Utrecht, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei & Veluwe. In de voorbereidingsperiode is archiefmateriaal verzameld en zijn de profielen van het verdedigingswerk gedigitaliseerd. Geruime tijd geleden werd tevens een inloopavond in Rhenen georganiseerd, waarbij tal van verenigingen en instanties informatie uitwisselden. In december is in opdracht van Utrechts Landschap gestart met het verwijderen van de bomen en struiken. Hierdoor worden in een later stadium vervolgwerkzaamheden mogelijk die het verdedigingswerk weer zichtbaar te maken aan weerszijden van de Grebbedijk. Het buitendijkse deel is al enigszins herkenbaar, omdat deze aarden werken na de Tweede Wereldoorlog grotendeels ongemoeid zijn gelaten.

Het binnendijkse deel werd na de oorlog voor een belangrijk deel afgegraven bij het verleggen van de N 225 aan de voet van de Grebbeberg. Dit deels verdwenen bastion wordt weer gereconstrueerd. Op het nevenstaande kaartje uit 1793 is de weg van Wageningen naar Rhenen nog niet te zien. Deze is in het eerste deel van de 19e eeuw aangelegd. De enige oost-west verbinding van betekenis was destijds de Grebbedijk. Daarom is het hoornwerk op deze dijk gericht. Het hoornwerk bestond uit twee halve bastions, verbonden door een liniewal; een courtine. Van het binnendijkse bastion resteert nog een klein heuveltje met een betonnen kazemat uit 1939.

Rondom het Hoornwerk en de Grebbeberg is in mei 1940 hevig gevochten. Daarom was het nodig dat het werk vooraf werd gegaan door detectieonderzoek naar niet gesprongen explosieven. Hierbij zijn 13 voorwerpen gevonden die mogelijk explosief materiaal betroffen. Dit materiaal is afgevoerd. Er werden tevens een aantal bijzondere vondsten gedaan, die zijn gedocumenteerd en opgeslagen. Daarna zijn de watergangen rondom de bastions uitgebaggerd. Het vrijgekomen slib wordt de komende weken onderzocht. Na de bouwvak van 2015 worden ook de aarden wallen hersteld. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar klaar en zijn mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei & Veluwe.

De financieringsmogelijkheden voor de tweede en derde fase worden momenteel onderzocht. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de uitvoering van deze fasen kan starten. In de tweede fase wordt de buitenring (enveloppe) gerestaureerd en in de derde fase de kazemat uit de Tweede Wereldoorlog met een stukje loopgraaf.

Op deze website wordt de voortgang gevolgd op de projectpagina.

Het Hoornwerk en de voorliggende tenaille buitendijks in januari. De contouren van het verdedigingswerk zijn al enigszins zichtbaar.

Externe bronnen: De Gelderlander 6-10-2015, website Utrechts Landschap


Terug naar het nieuwsoverzicht