Er zijn geen evenementen gevonden

Mini-expositie Casteelse Poort Wageningen over mei 1940

Door Tanja Ledoux, zaterdag 31 januari 2015 09:12
Categorie: Geschiedenis

De Slag om de Grebbeberg begon in Wageningen, maar alleen de oudste Wageningers kunnen er nog over vertellen. Daarom heeft museum De Casteelse Poort er een tijdelijke tentoonstelling aan gewijd.

Duitse artilleristen bij eeen stuk 10,5 cm geschut in Wageningen bij de Belmontelaan op 12 mei 1940.

De Duitse troepen die 75 jaar geleden ons land binnenvielen, stuitten op 10 mei bij Wageningen op de Nederlandse voorposten van het 8e regiment infanterie, dat zich bij de Grebbeberg had ingegraven. Zij troffen er een verlaten spookstad, want de dag tevoren - 9 mei - was de gehele bevolking van Wageningen al in een aantal schepen via de Rijn naar het westen geëvacueerd.

Vanuit zijn hoge waarnemingspost op de Bergweg in Rhenen kon de Wageningse officierverkenner L.D. Broekema de eerste gemotoriseerde Duitse eenheden Wageningen zien binnentrekken. Als kenner van de stad waar hij was opgegroeid - zijn vader was hoogleraar aan de Landbouwhogeschool - kon hij met grote nauwkeurigheid het vuur van zijn artillerie naar de Duitse doelen leiden. Waardoor in de ochtend van 11 mei een groot deel van het centrum van Wageningen door ons eigen leger in puin werd geschoten: 132 panden geheel verwoest en 112 ernstig beschadigd. Broekema’s ouderlijk huis aan de Englaan bleef wel gespaard, maar werd later bij het bombardement van de Sahara alsnog vernield.

In het Wagenings museum is een speciale mini-expositie ingericht waar te zien is wat er met name in de meidagen van 1940 in en om de stad heeft plaats gevonden. Er is een korte zwart-wit film te zien van het dagelijks leven van de 800 dienstplichtige soldaten die in openbare gebouwen in Wageningen waren ondergebracht. Ook is er een fotopresentatie van de eerste gemotoriseerde Duitse eenheden die op de avond van de 10e mei de verlaten stad binnentrekken.
In een wandpresentatie worden de oorlogservaringen verteld van de genoemde luitenant Broekema als waarnemer op de Grebbeberg.

De mini-expositie is te zien t/m 10 mei a.s.. Ze is tevens de opmaat naar de herdenking van 70 jaar bevrijding. Voor meer informatie en openingstijden van het museum: www.casteelsepoort.nl.


Terug naar het nieuwsoverzicht