Er zijn geen evenementen gevonden

Steeds meer overwinterende vleermuizen in de Grebbelinie

Door Vleermuis werkgroep Leusden, zaterdag 21 februari 2015 20:54
Categorie: Natuurlijk

Jaarlijks worden de bunkers en kazematten op de Liniedijk in Leusden gecheckt op overwinterende vleermuizen. Met 38 getelde vleermuizen op 31 januari j.l. blijven de aantallen steeds maar toenemen, sinds in 2011 een aantal bunkers speciaal zijn ingericht . De vleermuizen weten steeds beter de weg te vinden naar deze betonnen overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog.

Grootoorvleermuizen in een Duitse Bunker. Het is karakteristiek voor overwinterende grootoren dat ze hun oren achter de vleugels vouwen. Alleen het uitsteeksel van het oor (tragus) is dan zichtbaar. Op deze foto heeft 1 van de grootoren zijn oor uitgeklapt. (foto: Yoke de Haard)

“De Duitse Bunkers R703-types blijven favoriet” weet Willem Berger te vertellen. “Deze bunkers zijn gebouwd door de Duitser aan het einde van de Tweede wereldoorlog. De muren zijn twee meter dik, deze deutsche gründlichkeit is voor vleermuizen ideaal. Willem coördineert de tellingen en rapporteert naar de Zoogdieren vereniging die landelijk de telling bij houdt. “We vinden vooral hier de bijzondere soorten zoals de Baardvleermuis en de Franjestaart” geeft Willen aan. "de bunkers hebben een mooie cultuurhistorische waarde en een belangrijke ecologische waarde, het is een fantastische combinatie”

Er zijn in Leusden nog 29 kazematten die zijn gebouwd door de Nederlanders in de mobilisatie van 1939-40. Het is opvallend dat de Grootoorvleermuis de kleinere kazematten ook steeds beter begint te vinden. Bijvoorbeeld de locaties op de Asschatterkeerkade zijn succesvol voor deze soort. De Grootoorvleermuis is een pionier, dus dat betekent dat andere soorten gaan volgen in de komende jaren. Als eenmaal een locatie is gevonden dan vertellen ze het elkaar. Vleermuizen hebben een voortreffelijke geheugen, want ze hangen vaak weer op de zelfde plek als vorig jaar.

Het is bijzonder dat op deze manier cultuurhistorie en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Door de nieuwe functie van vleermuiswinterverblijven kregen de kazematten en bunkers na de restauratie een nieuwe functie. Je kan goed zien hoe de kazematten er uitzagen en tegelijkertijd helpen ze de vleermuizen de winter door.

De dagen gaan al weer lengen maar de nachten zijn nog behoorlijk koud. Vanaf een nachttemperatuur van 10?C zijn er weer insecten en wordt het voor een vleermuis dus weer interessant om wakker te worden. Dan heeft dit bijzondere beestje bijna vier maanden onbeweeglijk in een diepe slaap gelegen en is zijn vetreserve helemaal op gebruikt. Nog een maand verder dan is het tijd om wakker te worden en weer op jacht te gaan. Iedereen verlangt naar het voorjaar!


Terug naar het nieuwsoverzicht