Er zijn geen evenementen gevonden

Voorposten Grebbelinie bij Stoutenburg in beeld

Door Bert Rietberg, gebiedscoöperatie O-gen, maandag 23 februari 2015 12:02
Categorie: Projecten

Recent werd bij Kasteel Stoutenburg een informatiepaneel onthuld over de Voorposten Stoutenburg. De onthulling werd verricht door de burgemeester van Leusden, Annemieke Vermeulen en de directeur van het Utrechts Landschap, Saskia Dockum. Hiermee krijgt het verhaal van de dappere weerstand ten oosten van Leusden een permanente plaats van herinnering.

Directeur Saskia Dockum en Burgemeester Annemieke Vermeulen bij de onthulling van het informatiepaneel. (foto: Bert Rietberg)

Al in de achttiende eeuw begrepen de vestingbouwers dat de Grebbelinie voorposten nodig had. Hier waren troepen gelegerd die de hoofdmacht op de liniedijk konden waarschuwen dat de vijand naderde. Er kon tevens enige tijd weerstand worden geboden, zodat de laatste voorbereidingen konden worden getroffen. Bovendien zouden eventueel versterkingen kunnen worden aangetrokken ter hoogte van de bedreigde posities. Voorbeelden hiervan zijn de voorposten op de Asschatterkeerkade, de Roffelaarskade en de Groeperkade. Deze aarden posities maken alle deel uit van het Rijksmonument Grebbelinie.

Anders ligt het met de voorposten die in 1939-1940 nodig werden geacht. De Grebbelinie werd in deze periode onder de naam 'Valleistelling' flink versterkt. Ook op afstand van de oude liniedijk werden talrijke stellingen, hulpverbandplaatsen en commandoposten gebouwd. Na de meidagen van 1940 werden deze loopgraven in weilanden, bossen en landgoederen dichtgegooid en vergeten. De hernieuwde aandacht voor de Voorposten Stoutenburg komt voort uit de dappere weerstand die in mei 1940 is geboden tegen oprukkende Duitse troepen. Daarmee droegen de militairen van het 16e Regiment bij aan de verdediging van Amersfoort. José Huurdeman, auteur van het boek “Dorpen op drift” vertelde bij de onthulling over de strijd rond Stoutenburg die de militairen met beperkte middelen moesten aangaan. De auteur wist tevens een originele foto terug te vinden van de stellingen die nu prijkt op het paneel.

Via het herstelproject van de Grebbelinie was het mogelijk om door een informatiebord en een sierhek weer iets zichtbaar te maken van deze voorposten. De Gemeente Leusden zet zich met de Gebiedscoöperatie O-gen en vele gebiedspartners in om de Grebbelinie boven water te halen. Het Utrechts Landschap is de eigenaar van het gebied van de Heerlijkheid Stoutenburg waar het bord is geplaatst.

De Stichting Grebbelinie zal in het voorjaarsnummer van Grebbelinie in Beeld aandacht besteden aan de inrichting en verdediging van de Voorposten bij Stoutenburg.

Bij de onthulling waren tevens familieleden van veteranen aanwezig. (foto: Bert Rietberg)


Terug naar het nieuwsoverzicht