Grebbelinie in Beeld

 • Donateurs (krijgen het blad (28-36 pagina's, geheel in kleur) driemaal per jaar thuisgestuurd.
 • U wordt donateur door tenminste € 17,50 over te maken naar de stichting (zie inschrijfformulier)
 • Met uw donateurschap draagt u belangrijk bij aan het behoud en beheer van de Grebbelinie.
 • U wordt op de hoogte gehouden van excursies en rondleidingen.
 • Bij inschrijving ontvangt u een set exclusieve ansichtkaarten als u dit aanvinkt op het inschrijfformulier.
 • Wie donateur wordt ontvangt tevens de eventuele eerdere nummers van die jaargang als welkom.

Losse nummers bijbestellen kan via de webshop zolang de voorraad strekt. (Nummers 1 en 11 zijn uitverkocht)

Nummer 30 is verschenen, donateurs hebben het blad thuis ontvangen. 

Jaargang 11-Nr: 31- Mei 2021 

 • Tankkeringen in Stoutenburg
 • Waterpassing van 1806 
 • Jasjes van huzaar Hora Siccama
 • Zichtbaar gemaakte G36, Rhenen
 • Dagboek van Wijnand van Galen (slot)

Bestellen

Jaargang 11-Nr: 32- Oktober 2021 

 • Batterij aan de Schalmdijk
 • Het onderzoek van Van Hooff 1806
 • Poster: Spaanse Redoute
 • Luchtwachttoren Renswoude
 • Tankkering Stoutenburg

Verschijnt in oktober

 

Jaargang 10-Nr: 28- April 2020 

 • Het Fort aan de Buursteeg (2)
 • Wel en wee in Hoevelaken
 • Kazematten in kort bestek (2)
 • De damsluizen van 1745
 • Het dagboek van Wijnand van Galen

Bestellen

Jaargang 10-Nr: 29- Oktober 2020 

 • Kent u de Pantherstellung?
 • De Emelaarse Betonblokken
 • De Jufferschans
 • Schokkende beelden
 • Het dagboek van Wijnand van Galen (2)

Bestellen

Jaargang 10-Nr: 30- December 2020 

 • De Valleistelling in Hoevelaken
 • Genie in het Vizier
 • Asperge op De Schalm
 • De foto's van Ted Roozen
 • Het dagboek van Wijnand van Galen (3)

Bestellen

Jaargang 9-Nr: 25- April 2019

 • De vorm van een verdedigingswerk
 • Bijzondere vondst bij De Spees
 • Reddingsplan Bruinenburgersluis
 • Aspergeversperring Klompersteeg
 • Soldaat en burger 1939-1940

bestellen

Jaargang 9-Nr: 26- September 2019 

 • Dienstplichtig soldaat Gerard Lauck
 • Educatief centrum: een school geschoold
 • Column: zomaar een stuk beton
 • Grebbelinie: cultuurhistorisch besef
 • Scherpe patronen in de Neder-Betuwe

Bestellen

Jaargang 9-Nr: 27- December 2019 

 • Spaanse Redoutes
 • Bericht uit de Voorposten
 • Column: linie in beweging
 • Grebbelinie vanuit de lucht
 • Kazematten kijken

Bestellen

Jaargang 8-Nr: 22- Juni 2018

 • Kazemat G93 in het vizier
 • Beton op de Grebbelinie
 • De Grebbeliniedijk
 • Baanwachtershuis in gewapend beton
 • De Luchtvaartafdeling

bestellen  

Jaargang 8-Nr: 23- September 2018

 • De aanleg van de Groeperkade
 • Het Uniform van H.J. van 't Lindenhout
 • Onderduiker in het vizier
 • De liniedijk in de verdrukking
 • Beton op de Grebbelinie (2)

   bestellen  

Jaargang 8-Nr: 24- December 2018

 • Schutters op de schaats
 • B-kazemat in 3D
 • De overjas van Vaandrig Pasma
 • De Roode Haan in oorlogsjaren
 • 281 kazematten in de Grebbelinie

bestellen  

Jaargang 7-Nr: 19- Mei 2017

 • Versperring op de Glashutterkade
 • Grebbelinie in stripverhaal
 • In de schaduw van de Grebbeberg(2)
 • Een pre-Grebbelinieplan
 • Vleermuizen in het vizier

bestellen

Jaargang 7-Nr: 20- Oktober 2017

 • In het Schootsveld: Ruwinkelseweg
 • Dijkverbetering Linie langs de Eem
 • Bouw Grebbelinie bezoekerscentrum
 • Gewond stekelvarken
 • Register artikelen

bestellen

 

Jaargang 7-Nr: 21- December 2017

 • Genie: Verlichtingstroepen 
 • Bunschoterkom deel 6
 • Vechtwagenversperring
 • Grebbelinie in Amersfoort: Hamseweg
 • Verdwenen Pantherstellung.

bestellen

Jaargang 6-Nr: 16- Mei 2016

 • Kanonnen van de Grebbelinie
 • Pantherstellung
 • De kistdam bij Renswoude
 • Verdwenen bunkers
 • Kazemat 142 gevonden

bestellen

Jaargang 6-Nr: 17- Oktober 2016

 • Oorlogsvoering in de 18e eeuw
 • Een loteling uit Opperdoes
 • Educatief centrum: verbouwing in beeld
 • Vluchtoord in het schootsveld
 • Restanten in de gemeente Bunschoten

bestellen

Jaargang 6-Nr: 18- December 2016

 • In de schaduw van de Grebbeberg
 • Veteraan in het vizier
 • Het offer van Aalten
 • De aanleg van het Fort a.d. Buursteeg
 • De Grebbelinie in Amersfoort (13)

bestellen

Jaargang 5-Nr: 13- Mei 2015

 • Voorposten Stoutenburg
 • De evacuatie van Bunschoten
 • Verborgen sporen bij Wageningen
 • Slag om de Grebbeberg
 • Locomotief op het smalspoor

bestellen

Jaargang 5-Nr: 14- Oktober 2015

 • Stekelvarkens in 3D
 • De bevrijding van Renswoude
 • Wederopbouwboerderij 't Scham
 • Het vizier op de Pantherstellung
 • Wandelroute Hoogland/Amersfoort

bestellen

Jaargang 5-Nr: 15-December 2015

 • Een Gelders Grebbelinieverhaal
 • Een brief aan sergeant Don
 • Blauwe bondgenoot
 • De Bunschoter kom (deel 4)
 • Schwartzlose mitrailleur M.08

bestellen

Jaargang 4-Nr: 10- April 2014

 • Het Werk aan de Roode Haan.
 • Wachtmeester M.A. Vlielander Hein
 • De klucht bij Asschat
 • Reconstructie Fort aan de Buursteeg

bestellen

 Jaargang 4-Nr: 11- Oktober 2014

 • Rozen in de landsverdediging
 • Schatten van zolder: Kruiponder
 • Heer van Rozendaal op oorlogspad
 • De Bunschoterkom

Uitverkocht

Jaargang 4-Nr: 12- December 2014

 • De Slag om Renswoude
 • De liniedijk langs de Eem rond 1960.
 • Kipkarren in de Nude.
 • De Bunschoter Kom (deel 2) 

bestellen

Jaargang 3-Nr: 7- April 2013 

 • Vesting Veenendaal.
 • Het offer van Gelderland, 1742.
 • Rats, kuch en bonen
 • Randenbroek en de verdwenen linie

bestellen

Jaargang 3-Nr: 8- Oktober 2013 

 • Schatten van zolder: de Grebbeberg.
 • 11e Regiment Infanterie in Leersum.
 • De Fordson F tractor in legergroen
 • De Liniedijk bij Hoogland in 1955

bestellen

Jaargang 3-Nr: 9- December 2013

 • Het schietincident bij Leersum.
 • De Slag om de Grebbeberg in Beeld.
 • Dragonders aan de linie.
 • De Nederlandse tank van 1940

bestellen

Jaargang 2-Nr: 4- April 2012

 • Rondwandeling Ereveld Grebbeberg.
 • Sporen van een artilleriestelling.
 • Asschatterkeerkade in het geweer.
 • Amersfoort: Randenbroek

bestellen

Jaargang 2-Nr: 5- September 2012

 • Jan Philip Prevost in 1741.
 • De vondst van kazemat G57d
 • Kazemat 43a gerestaureerd
 • Liniedijk bij de Kruiskamp

bestellen

Jaargang 2-Nr: 6- December 2012

 • Wie was Bernard de Roij?
 • De bunker in De Klomp.
 • Werkzaamheden bij Asschat
 • Bloedspoor: beeldverhaal van de linie

bestellen

Jaargang 1-Nr: 1- April 2011

 • De Barneveldse Sluis.
 • PAG-restant bij de Roode Haan.
 • De Grebbelinie in Hoogland.
 • De onbekende kade

Uitverkocht

Jaargang 1-Nr: 2- September 2011

 • Het Spinnemeer.
 • Fort aan de Buursteeg: inventarisatie.
 • Amersfoort: Wijk Koppel.
 • Hospitaalsoldaat in 1940

bestellen

Jaargang 1-Nr: 3- December 2011

 • Tankversperring bij Asschat.
 • Verdwenen kazemat in het Ruisseveen.
 • De grenzen van een monument
 • Hulpverbandplaats Overberg

bestellen