Vogels in de Grebbelinie

De Grebbelinie is is een prachtige omgeving voor vogels. In het open en vlakke landschap rond de Eem en in de Gelderse Vallei betekenen vooral de dwarskades een interessant broedgebied. Tal van zangvogeltjes verbergen zich in het struikgewas. Het water langs de liniedijk trekt de belangstelling van vissers onder de vogels, zoals de blauwe reiger en de ijsvogel. De laatste maakt het nest vaak in de dijk. Verder strijken talloze andere watervogels neer in de grachten van de forten en voorposten. De linie biedt de wandelaar steeds een beschutte plek om vogels te kunnen observeren.

Vogels langs de Liniedijk

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 04 september 2011 21:29
 Aalscholver Blauwe Reiger boerenzwaluw boomkruiper buizerd
aalscholver bl reiger boerenzwaluw boomkruiper buizerd
Houtduif3 wilde eend Kuifeend witoogeend Ekster
houtduif wilde eend kuifeend witoogeend ekster
fazant nijlgans canadese gans Grauwe Gans grutto
fazant nijlgans can. gans gr gans grutto
heggemus huismus fitis fuut jonge kokmeeuw
heggemus huismus fitis fuut kokmeeuw
 koperwiek meerkoet koolmees pimpelmees  merel
koperwiek meerkoet koolmees pimpelmees merel
ooievaar roek roodborstje  scholekster Grote Bonte specht
ooievaar  roek roodborstje scholekster gb specht
spreeuw staartmees Turkse Tortel vink vlaamse gaai
spreeuw staartmees  turkse tortel  vink  vl. gaai
waterhoentje winterkoninkje ijsvogel Knobbelzwaan zwarte kraai
waterhoen w. koninkje ijsvogel  knob. zwaan zwarte kraai

Veel voorkomende soorten langs de liniedijk die nog ontbreken aan bovenstaand overzicht zijn: boomklever, brandgans, wintertaling, tafeleend, brilduiker, torenvalk, kievit, oeverzwaluw en witte kwikstaart.

Niet alle vogels komen langs de gehele liniedijk evenveel voor. De hierboven getoonde ooievaar is een regelmatige gast van de linie in het zuiden, terwijl de roek veel voorkomt in het centrale deel. De scholekster werd de laatste jaren veel gezien langs de Grift of Grebbe. Boomkruipers zien we vooral op de keerkades zoals de Groeperkade en de Roffelaarskade. De witoogeend zwemt rond het Werk aan de Daatselaar.

Fotoalbum: Vogels in de Grebbelinie
Staartmees bij Fort DaatselaarKoperwiek op de GroeperkadeGrauwe ganzen in het Binnenveld met kuiken