Vogel Top 20

Wie door de linie wandelt ontmoet vele vogels. Toch is de variatie aan vogels niet overal gelijk. De aanwezigheid van boomgroepen, beschutting of water heeft invloed op de verscheidenheid die men aantreft. In de linie wordt momenteel veel aandacht besteed aan de natuurwaarden, o.a. door het waterschap Vallei & Eem. Naar verwachting zal de ecologische waarde van de linie daardoor nog gaan toenemen. In onderstaand overzicht worden de meest algemene vogels van de Grebbelinie getoond. Het overzicht wordt regelmatig getoetst en bijgewerkt.

Vogelsoorten

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 04 september 2011 18:41

Vanaf het jaar 2000 worden de vogelsoorten geinventariseerd per liniedeel, waarbij opvalt hoe verschillend de populaties per werk soms zijn. De grootste verscheidenheid in soorten was te vinden op werken waar het linielandschap een afwisselend karakter had. Boomgroepen, struiken, stukjes open gebied, hoogteverschillen en zacht stromend water; het beeld van de liniedijk van de Roode Haan bij Veenendaal tot Leusden.

Vogelsoort 
1 Merelmerel

2 HoutduifHoutduif3

3 Wilde EendWilde Eend

4Zwarte kraaiZwarte Kraai

5KoolmeesKoolmees

6MeerkoetMeerkoet

7Blauwe ReigerBlauwe Reiger

8BuizerdBuizerd

9WaterhoenWaterhoen

10KnobbelzwaanKnobbelzwaan

11Boerenzwaluw Boerenzwaluw

12Ekster Ekster

13 PimpelmeesPimpelmees

14Huismushuismus

15 WinterkoninkjeWinterkoninkje

16 Vlaamse GaaiVlaamse Gaai

17Vink Vink

18 AalscholverAalscholver

19 SpreeuwSpreeuw

20Kokmeeuwkokmeeuw